ش شمس

لیسانس و فوق لبسانس: دانشگاه شهید باهنر کرمان

تخصص ها
طراحی سازه های بتنی و فولادی

سوابق کاری
طراحی ساختمان و نظارت با سابقه کار 15 سال

سوابق تحصیلی
لیسانس و فوق لبسانس: دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهارت ها
برنامه های etabs.safe sap

لیست پروژه های انجام شده


طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت