لیست پروژه های مربوط به warning


توسط reza

خرداد 18، 1398

رفع warning در برنامه sap2000

مدل سه بعدی یک سازه فلزی با هندسه پیچیده را با برنامه sap2000 ساخته ام ولی تعدادی warning دارد. میخواهم فایلم را به شما بدهم تا آن را اصلاح فرمایید. (خیلی فوری)

بیشتر

این پروژه به صورت 100 درصد به اتمام رسید.

بودجه پروژه

10000 تومان


ضمانت اجرایی

2000 تومان


زمان انجام پروژه

1 روز


طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت