لیست پروژه های مربوط به sap2000


توسط علیرضا کشاورز

خرداد 18، 1398

کار مجازی در برنامه sap2000 یا etabs

روش استفاده از کار مجازی برای کنترل اعضای موثر در دریفت با استفاده از برنامه sap2000 یا etabs به چه صورت است؟

بیشتر

پروژه در انتظار ارسال پیشنهاد متخصصین

بودجه پروژه

90000 تومان


ضمانت اجرایی

13500 تومان


زمان انجام پروژه

10 روز


توسط علیرضا کشاورز

خرداد 18، 1398

Moving Load in sap2000

در برنامه sap2000 بار moving load به چه صورت اعمال میشود؟

بیشتر

پروژه در انتظار ارسال پیشنهاد متخصصین

بودجه پروژه

40000 تومان


ضمانت اجرایی

4000 تومان


زمان انجام پروژه

5 روز


توسط reza

خرداد 18، 1398

رفع warning در برنامه sap2000

مدل سه بعدی یک سازه فلزی با هندسه پیچیده را با برنامه sap2000 ساخته ام ولی تعدادی warning دارد. میخواهم فایلم را به شما بدهم تا آن را اصلاح فرمایید. (خیلی فوری)

بیشتر

این پروژه به صورت 100 درصد به اتمام رسید.

بودجه پروژه

10000 تومان


ضمانت اجرایی

2000 تومان


زمان انجام پروژه

1 روز


طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت