لیست پروژه های مربوط به کربل


توسط reza

خرداد 18، 1398

طراحی کربل بتنی

طراحی کربل بتنی برای جرثقیل 50 تن با طول دهانه 20 متر

بیشتر

این پروژه به صورت 100 درصد به اتمام رسید.

بودجه پروژه

35000 تومان


ضمانت اجرایی

7000 تومان


زمان انجام پروژه

1 روز


طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت