طراحی کربل بتنی

این پروژه توسط سروش نادری به صورت 100درصد به اتمام رسیده است

توسط : reza

طراحی کربل بتنی برای جرثقیل 50 تن با طول دهانه 20 متر

مبلغ پیشنهادی

35000 تومان

ضمانت پیشنهادی

7000 تومان

زمان پیشنهادی

1 روز

متخصصین داوطلب برای انجام کار

1

کلید واژه های پروژه

کربل
طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت