رفع warning در برنامه sap2000

این پروژه توسط آذر امیررجب به صورت 100درصد به اتمام رسیده است

توسط : reza

مدل سه بعدی یک سازه فلزی با هندسه پیچیده را با برنامه sap2000 ساخته ام ولی تعدادی warning دارد. میخواهم فایلم را به شما بدهم تا آن را اصلاح فرمایید. (خیلی فوری)

مبلغ پیشنهادی

10000 تومان

ضمانت پیشنهادی

2000 تومان

زمان پیشنهادی

1 روز

متخصصین داوطلب برای انجام کار

1

کلید واژه های پروژه

warning sap2000
طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت