جدیدترین پروژه های عمران | جدید ترین پروژه های معماری


توسط reza

خرداد 18، 1398

آنالیز مودال به روش ریتز در برنامه sap2000

به دلیل پراکندگی زیاد جرم نمیتوانم به روش بردارهای ویژه آنالیز مودال را انجام دهم. لازم است که با روش ریتز آنالیز را انجام دهم. میخواهم روش انجام آن در برنامه sap2000 را یاد بگیرم.

بیشتر

پروژه تایید شده و در انتظار پیشنهاد توسط متخصصان

بودجه پروژه

50000 تومان


ضمانت اجرایی

10000 تومان


زمان انجام پروژه

8 روز


توسط علیرضا کشاورز

خرداد 18، 1398

کار مجازی در برنامه sap2000 یا etabs

روش استفاده از کار مجازی برای کنترل اعضای موثر در دریفت با استفاده از برنامه sap2000 یا etabs به چه صورت است؟

بیشتر

پروژه تایید شده و در انتظار پیشنهاد توسط متخصصان

بودجه پروژه

90000 تومان


ضمانت اجرایی

13500 تومان


زمان انجام پروژه

10 روز


توسط علیرضا کشاورز

خرداد 18، 1398

Moving Load in sap2000

در برنامه sap2000 بار moving load به چه صورت اعمال میشود؟

بیشتر

پروژه تایید شده و در انتظار پیشنهاد توسط متخصصان

بودجه پروژه

40000 تومان


ضمانت اجرایی

4000 تومان


زمان انجام پروژه

5 روز


طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت