لیست پروژه های به اتمام رسیده


توسط Hamidullah

خرداد 31، 1398

طراحی پی به صورت دستی

طراحی یکی از نوار های پی ساختمان چند طبقه ی بتنی به صورت دستی این قسمتی از یک پایان نامه است . که باید پی این ساختمان بتنی با فرضیات صحیحی به صورت دستی با ارائه ی محاسبات و نقشه های جزئیات طراحی شود طراحی پی فقط در محور 4 صورت پذیرد . محل ساختمان در افغانستان است که میتوان همانند شبیه ترین شهر ایران به افغانستان از نظر لرزه ای فرض کرد . مدل نرم افزاری سازه موجود نیست و طراح میبایست بار های وارد به فنداسیون را به صورت دستی و با تقریب و فرضیات صحیح و قابل قبول برای طراحی نوار 4 فرض کند .مدارک به صورت فایل word و autocad برای کاربر ارسال شود .

بیشتر

این پروژه توسط سروش نادری به صورت 100 درصد به اتمام رسید.

بودجه پروژه

150000 تومان


ضمانت اجرایی

15000 تومان


زمان انجام پروژه

6 روز


توسط علیرضا کشاورز

خرداد 18، 1398

طراحی اتصالات بادبندی

اتصالات بادبندی X-شکل را در یک سازه فلزی لازم دارم. مقطع بادبند دوبل نبشی 100 است. تعداد اتصالات به این صورت است: اتصال بادبند به محل اتصال تیر و ستون (3 عدد)، اتصال بادبند به پای ستون (2 عدد)، اتصال دو بادبند در محل برخوردشان (1 عدد)

بیشتر

این پروژه توسط آذر امیررجب به صورت 100 درصد به اتمام رسید.

بودجه پروژه

40000 تومان


ضمانت اجرایی

8000 تومان


زمان انجام پروژه

2 روز


توسط reza

خرداد 18، 1398

رفع warning در برنامه sap2000

مدل سه بعدی یک سازه فلزی با هندسه پیچیده را با برنامه sap2000 ساخته ام ولی تعدادی warning دارد. میخواهم فایلم را به شما بدهم تا آن را اصلاح فرمایید. (خیلی فوری)

بیشتر

این پروژه توسط آذر امیررجب به صورت 100 درصد به اتمام رسید.

بودجه پروژه

10000 تومان


ضمانت اجرایی

2000 تومان


زمان انجام پروژه

1 روز


توسط reza

خرداد 18، 1398

طراحی کربل بتنی

طراحی کربل بتنی برای جرثقیل 50 تن با طول دهانه 20 متر

بیشتر

این پروژه توسط سروش نادری به صورت 100 درصد به اتمام رسید.

بودجه پروژه

35000 تومان


ضمانت اجرایی

7000 تومان


زمان انجام پروژه

1 روز


طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت