لیست مقالات sap2000


آنالیز مودال (روش ریتز یا بردارهای ویژه)

آنالیز مودال را به چه روشی انجام دهیم؟

نویسنده :مدیر

مهر 06 , 98

عملکرد END OFFSET و RIGID ZONE FACTOR در SAP2000 و ETABS

عملکرد END OFFSET و RIGID ZONE FACTOR در SAP2000 و ETABS

نویسنده :مدیر

خرداد 15 , 98

تعداد بازدید: 215
تعداد دیدگاه: 0

سازه ها تحت بار حرارتی یکنواخت و گرادیان حرارتی

نکاتی در مورد اعمال بار های ناشی از حرارت

نویسنده :مدیر

خرداد 15 , 98

تعداد بازدید: 202
تعداد دیدگاه: 0
طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت