لیست مقالات پیچ


هر پیچ پرمقاومتی پیش تنیده نمیشود

آیا هر پیچ پرمقاومتی را میتوان پیش تنیده کرد؟

نویسنده :مدیر

شهریور 13 , 98

تعداد بازدید: 85
تعداد دیدگاه: 0

استفاده مجدد از پیچها در اتصالات سازه

آیا مجاز به استفاده مجدد از پیچهای پرمقاومتی که پیش تنیده شده بودند هستیم؟

نویسنده :مدیر

شهریور 05 , 98

تعداد بازدید: 80
تعداد دیدگاه: 0
طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت