لیست مقالات ضخامت جان


محدودیت بیشترین ضخامت و کمترین ضخامت در طراحی سازه های فلزی

در طراحی سازه فلزی مینیمم و ماکزیمم ضخامت ورق چقدر است؟

نویسنده :مدیر

مهر 29 , 98

طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت