تغییر مکان قائم و جانبی مجاز در سازه

تغییر مکان قائم و جانبی مجاز در سازه

0

131

24
شهریور 98

در بسیاری از موارد آنچه که تعیین کننده ابعاد مقاطع یک سازه است تنش آن عضو نیست؛ بلکه موارد مربوط به بهره برداری است. این موارد شامل خیز، تغییر مکان جانبی، ارتعاشات و ... است.

در ادامه محدودیتهای مربوط به خیز و تغییر مکان جانبی ارائه شده است.

این محدودیتها بر گرفته از MBMA, Metal Building Manufacturers Association است.

خیز مجاز در اعضای سازه ای:

پنلهای سقف:

L/180 برای بار زنده، بار برف، یا بار باد

L/150 برای ترکیب بار مرده+زنده

(L فاصله بین پرلینهاست.)

پرلینهای سقف با پوشش فلزی (مثل ورق موجدار):

L/150 برای بار زنده، بار برف، یا بار باد

L/120 برای ترکیب بار مرده+زنده

(L طول دهانه است.)

پرلینهای سقف بدون نازک کاری:

L/240 برای بار زنده، بار برف، یا بار باد

L/180 برای ترکیب بار مرده+زنده

(L طول دهانه است.)

پرلینهای سقفهای نازک کاری شده:

L/360 برای بار زنده، بار برف، یا بار باد

L/240 برای ترکیب بار مرده+زنده

(L طول دهانه است.)

رفترها و تیرهای سقف با پوشش فلزی (مثل ورق موجدار):

L/180 برای بار زنده، بار برف، یا بار باد

L/120 برای ترکیب بار مرده+زنده

(L فاصله بین ستونهاست.)

رفترها و تیرهای سقف بدون نازک کاری:

L/240 برای بار زنده، بار برف، یا بار باد

L/180 برای ترکیب بار مرده+زنده

(L فاصله بین ستونهاست.)

رفترها و تیرهای سقفهای نازک کاری شده (شامل تیرهای میانی و تیرهای قاب های اصلی):

L/360 برای بار زنده، بار برف، یا بار باد

L/240 برای ترکیب بار مرده+زنده

(L فاصله بین ستونهاست.)

تغییر مکان افقی مجاز در اعضای سازه ای:

بر خلاف طراحی که بر اساس بار 50 ساله است، کنترل این تغییر مکانها تحت بار 10 ساله انجام میشود. فشار باد 10 ساله تقریبا 75 درصد بار 50 ساله است.

در صورتیکه جنس پوشش بدنه فلزی باشد:

پنل دیواره : L/60

(L فاصله بین گیرتهاست.)

گیرت:    L/90

(L طول دهانه است.)

والپستها: H/90

(H ارتفاع ستون (والپست) است.)

قابهای اصلی: H/60

(H ارتفاع ستون تا لبه بام (Eave Height) است.)

قابهای اصلی در ساختمانهای جرثقیل دار:

برای جرثقیلهای هدایت شونده از پایین:H/100

برای جرثقیلهای کابین دار: H/240

در صورتیکه جنس پوشش بدنه دیوار آجری، بنایی، یا پوشش نازک کاری شده باشد:

پنل دیواره : L/240

(L فاصله بین گیرتهاست.)

گیرت : L/240

(L طول دهانه است.)

والپستها: H/240

(H ارتفاع ستون (والپست) است.)

قابهای اصلی: H/100

(H ارتفاع ستون تا لبه بام (Eave Height) است.)

نویسنده : مدیر

این مقاله را به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط با این مقاله

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

برای ارسال دیدگاه، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید
طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت