استفاده مجدد از پیچها در اتصالات سازه

استفاده مجدد از پیچها در اتصالات سازه

0

81

05
شهریور 98

گاهی اتفاق می افتد که در حین نصب سازه لازم است یک پیچ برداشته شده و مجدد بسته شود و یا اینکه سازه ای دمونتاژ شده و در جایی دیگر دوباره نصب شود. حال این سوال پیش می آید که آیا مجاز به استفاده مجدد از پیچهای پرمقاومتی که پیش تنیده شده بودند هستیم.

پیچ پرمقاومت که در هنگام نصب پیش تنیده میشود برای آنکه به مقدار حداقل لازم برای پیش تنیدگی و یا فراتر از آن برسد تسلیم میشود. این تسلیم در بخش کوچکی از ناحیه رزوه ی زیر مهره اتفاق می افتد؛ و بدلیل کوچکی آن، تاثیر چندانی در عملکرد پیچ ندارد.

حال اگر این نیروی پیش تنیدگی به صفر برسد بعبارت دیگر پیچ شل شود آیا میتواند مجدد مورد استفاده قرار گیرد؟

اگر پاسخ مثبت است چند بار میتواند مورد استفاده مجدد قرار گیرد؟

سیکل پیش تنیدگی، شل شدگی و دوباره پیش تنیدگی باعث کاهش شکل پذیری میشود. اگر تعداد این پیش تنیدگی و شل شدگی ها زیاد شود شکل پذیری آنقدر کم میشود که سرانجام پیش تنیدگی نمی تواند قبل از شکست اتفاق بیفتد.

تحقیقات نشان داده است که اگر از پوشش روغنی قابل حل در آب در فرآیند ساخت استفاده شود پیچهای A325 و A490 میتوانند مجدد استفاده شوند.

آزمایشات نشان داده اند که پیچهای A325 میتوانند برای بار سوم و یا چهارم مورد استفاده قرار گیرند؛ در حالیکه پیچهای A490 فقط یک یا دو بار میتوانند مورد استفاده مجدد قرار گیرند.

RCSC  استفاده مجدد از پیچ A490 و پیچ گالوانیزه شده A325 را ممنوع کرده است.

در مورد بقیه انواع A325 به عنوان یک قانون سرانگشتی اگر بتوان با دست مهره را آزادانه روی رزوه ها حرکت داد استفاده مجدد مجاز است.

قابل توجه است که هم برای A325 و هم در مورد A490، پیچی که قبلا بسته شده و محکم شدن پیچ تا بست اولیه صورت گرفته بوده و اکنون به دلیل محکم کردن پیچهای مجاور شل شده است، میتواند به عنوان پیچ پیش تنیده به کار رود و این استفاده مجدد محسوب نمیشود چرا که تسلیمی در ناحیه رزوه اتفاق نیفتاده است.

 بر این اساس، استفاده مجدد از پیچی که قبلا در اتصال اتکایی به کار رفته نیز مجاز است چرا که در این نوع اتصال محکم شدن پیچ فقط تا بست اولیه (سفتی کامل) صورت میگیرد.

مطالب گفته شده از  راهنمای طراحی شماره 7 آیین نامه AISC اقتباس شده است.

نکته مهم این است که طبق بند 11-5-2-18 از مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان مجاز به استفاده مجدد از پیچهای پیش تنیده نیستیم. عین این بند در شکل زیر آمده است.

بند 11-5-2-18 از مبحث یازدهم

تعاریف: 

  • بست اولیه (تعریف مبحث 11) یا سفتی کامل (تعریف مبحث 10) : تمام سطوح اتصال در تماس کامل با هم هستند. پیچهای اتصال اتکایی لازم است فقط تا حد بست اولیه محکم شوند. بست اولیه (یا سفتی کامل) زمانی حاصل میشود که یک کارگر ماهر با آچار معمولی بدون اینکه با وزن خود به دسته آچار نیرو وارد کند، با به کارگیری آخرین توان خود نتواند پیچ را از آن محکمتر نماید.
  • RCSC: Research Council on Structural Connections

 

 

نویسنده : مدیر

این مقاله را به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط با این مقاله

هر پیچ پرمقاومتی پیش تنیده نمیشود

آیا هر پیچ پرمقاومتی را میتوان پیش تنیده کرد؟

مرداد 30, 98

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

برای ارسال دیدگاه، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید
طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت